Връзки

Организации по света, с които сътрудничим

Организации в подкрепа на родители

Форум за родители, преживели загуба – бг мамма

Сайтове за перинатален хоспис и перинатална палиативна грижа

Лични сайтове на родители, преживели загубата на бебе или дете

Световни практики

  • Les enfants nés sans vie – сравнителен анализ на европейското законодателство

 

Децата ни не са биологичен отпадък!

Моля, подпиши петицията! (клик на снимката)

Категории