Какво се случва след отмяната на Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“

Published February 2, 2017

Както вече Ви информирахме по-рано ВАС отмени окончателно тази част от Медицинския стандарт по акушерство и гинекология, която определяше границите за жизнеспособност на новородения плод. От тези граници зависеше дали новороденото ще бъде „записано“ като абортен плод, съответно следва да бъде унищожено заедно с болничните отпадъци, или ще се приеме за субект на правото с всички последици от това. Стандартът предвиждаше в определени случаи да се изчаква три дни и едва ако бебето преживее този срок, да бъде вписвано като живородено. В обратния случай обаче то се счита за абортен плод, сякаш никога не се е раждало.

След отмяната на стандарта получих множество запитвания какви критерии следва да се прилагат след решението на ВАС. Проблемът се състои в това, че липсва норма , която да предхожда отменената такава, поради което тази отмяна няма възстановително действие, т.е няма да действа норма в предходна редакция. Критериите за жизнеспособност бяха уредени в друг медицински стандарт, който изцяло беше отменен с приемането на настоящия, чиито норми бяха предмет на оспорване. Нормата, отменяща предишния стандарт обаче не е отменена, поради което не биха могли да се прилагат предишните критерии за жизнеспособност, защото се съдържат в отменен стандарт.

Тази сложна ситуация беше преодоляна с указания на Министерството на здравеопазването, издадени на основание чл. 195, ал. 2 от АПК, който дава възможност на органа, издал отменения акт да уреди правните последици от отмяната в тримесечен срок. Според тези указания границата за жизнеспособност се определя според Международната статистическа класификация на болестите  и проблемите, свързани със здравето, както следва:

  • тегло при раждането не по-малко от 500гр.
  • срок на бременността 22 г.с (ако теглото не може да се определи)
  • дължина на тялото над 25 см. (ако теглото и г.с не могат да се определят).

Адвокат Мария Шаркова

Адвокат Мария Шаркова е специалист по медицинско право с опит в сферата на управлението и функционирането на лечебни заведения, прилагане на здравното законодателство и защита правата на пациентите. Адвокат Шаркова е специализиралa по програма “Хюбърт Хъмфри” на “Фулбрайт” в САЩ в областта на медицинското право и здравни политики в университета “Емори”, САЩ. Била е стажант в Правната програма на Федералния център за контрол и превенция на заболяванията, Атланта. Подкрепя Фондация “Макове за Мери” с правни консултации по законодателни въпроси, както и оказва правна помощ на родители, преживели перинатална загуба, за което сърдечно ѝ благодарим.

0 коментара към “Какво се случва след отмяната на Медицински стандарт „Акушерство и гинекология“”

Оставете коментар

Децата ни не са биологичен отпадък!

Моля, подпиши петицията! (клик на снимката)

Категории