Какво трябва да направите, за да погребете или кремирате бебето си?

Published July 25, 2015

Пиша тази публикация със смесени чувства. Чакам да я напиша от три години.

Ако я четете, вероятно бебето ви е починало, затова първо искам да изразя искрените си съболезнования към вас и вашето семейство. Надявам се, че трудно извоюваната възможност да го погребете или кремирате ще ви донесе макар и много малка утеха, че сте се погрижили за него като родители, и сте се сбогували достойно и с любов.

За съжаление, както и животът, смъртта води след себе си бюрокрация. И понеже е трудно човек да мисли логично и последователно в травматична ситуация, ще се опитам да ви улесня максимално в стъпките, които трябва да предприемете, за да можете да погребете или кремирате детето си. Те са регламентирани в Закона за гражданската регистрация и Наредба номер 2 на Министерството на здравеопазването от 2011 година.

 

1. Болницата, в която се е случило раждането, трябва в срок от 24 часа да издаде съобщение за раждане на мъртвородено дете.

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, чл. 43 (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2011 г., в сила от 20.05.2011 г., доп. – ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Всяко раждане трябва да се съобщи писмено в срок 5 дни, като денят на раждането не се брои. Раждането на мъртвородено дете се съобщава не по-късно от 24 часа от раждането му.

2. ЕСГРАОН трябва да издаде на вашето дете Акт за раждане на мъртвородено дете не по-късно от 48 часа след раждането.

Правно основание: Закон за гражданската регистрация, чл. 43 (2) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Акт за раждане на мъртвородено дете се съставя въз основа на писмено съобщение не по-късно от 48 часа от раждането.

Причината това да се случва в толкова кратки срокове, а не в обичайните една до три седмици, е тази, че за погребението или кремацията има фиксирани срокове, в които трябва да успеете да се вместите. Те са регламентирани в Наредба № 2 на МЗ от 21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници:

Чл. 19. (1) Погребването на покойници се извършва най-рано 24 часа след установяване на смъртта по реда на Наредба № 14 от 2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт (ДВ, бр. 39 от 2004 г.) и получаване на препис-извлечение от акта за смърт.

(2) Погребване след 48 часа от настъпване на смъртта се разрешава при условие, че се вземат мерки за запазване и съхранение в специализирана хладилна камера или консервация на трупа съгласно изискванията на БДС EN 15017:2006 “Погребални услуги”.

Чл. 20. (1) Кремирането на покойник се извършва след съставяне на акт за смърт и представяне на разрешение за кремация по образец съгласно приложение № 1. Разрешението се издава от лекаря или фелдшера, установил настъпването на смъртта, или лекаря, извършил аутопсията.

(2) Кремацията се извършва не по-рано от 24 часа и не по-късно от 8 дни след настъпването на смъртта при съхраняване на трупа в хладилна камера.

Разрешение за кремация по чл. 20 можете да получите от патолога, извършил аутопсията, или от акушер-гинеколога, помогнал при раждането на бебето.

Актът за раждане на мъртвородено дете представлява документ, разрешаващ да бъде извършено погребение или кремация по силата на Закона за гражданската регистрация, чл. 61. (1) (Доп. – ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Препис-извлечение от акта за смърт или от акта за раждане на мъртвородено дете представлява разрешение за погребение и се издава безплатно.

В акта за раждане на вашето бебе на мястото на името ще пише “мъртвородено дете”. Една от следващите цели на Фондацията е извоюване на възможността избраното от родителите име на бебето да бъде вписано в този документ по тяхно желание.

3. Акта за раждане /препис-извлечение от него/ можете да получите в общината по местоживеене (постоянен адрес) – най-рано на третия ден след раждането. Разрешено е и издаването му на трети лица, например вашите родители или в случаите, в които нямате майката и бащата нямат граждански брак – на бащата на бебето по силата на ЗГР, чл. 61 (2) (Нова – ДВ, бр. 55 от 2015 г., в сила от 21.07.2015 г.) Когато е необходимо за извършване на погребение, препис-извлечението от акта за смърт или от акта за раждане на мъртвородено дете може да се издава и на трети лица, без да е необходимо упълномощаване по реда на чл. 88а, ал. 2.

Тук се очакват затруднения, тъй като се касае за нова административна процедура, и ще отнеме време тя да се установи и утвърди. Ако имате проблеми (разберете откъде) да получите акта за раждане, можете да се свържете с нас, ще се опитаме да Ви помогнем.

4. С препис-извлечение от акта за раждане на Вашето бебе можете да отидете в погребална агенция, с която да сключите договор за погребение. Тя ще транспортира телцето на бебето Ви от болницата до гробището, на което сте избрали да закупите/разполагате с парцел. Ще се наложи да изберете ковчег или урна, в случай, че желаете кремация. В чужбина много родители предпочитат кремацията пред погребението по две причини – това им спестява допълнителното усилие по уреждането на погребение, което в такъв стресов момент може да би изглежда непосилно и второ, след кремацията имате правото да занесете урната у дома или да разпръснете праха например сред природата – по силата на Наредба № 2 на МЗ от 21.04.2011г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници:

чл. 20 (4) Прахът на починалия се поставя в специален съд (урна) и се пренася за извършване на обреда по урнополагане, определен от близките на починалия, в съответния гробищен парк или се предава за съхранение на близките на починалия.

(5) По желание на близките прахът на починалия може да бъде разпръснат на специално определени места в рамките на гробищните паркове, на открито в природата или в частни имоти, намиращи се извън населени места, като в последния случай е необходимо писменото съгласие на собственика на имота.

5. Ако изберете погребение, трябва да имате предвид, че на този етап не е възможно бебето да бъде погребано според обичаите на Българската православна църква с опело. Можете да организирате обаче свой собствен ритуал на гробното място. От психологическа гледна точка това е препоръчително, тъй като задейства траурните процеси и процеса на сбогуване/отделяне с мъртвия човек. Ако искате да видите своето бебе, да го облечете за погребението или кремацията или да поставите с него в ковчега нещо, което да бъде погребано или ремирано заедно с него – писмо, малък предмет със специална символика, можете да уговорите всички тези неща с избраната от вас погребална агенция.

Ако срещнете каквито и да е спънки по този път, независимо на кой етап – в болницата, погребалната агенция, на гробището или в крематориума, сме готови да съдействаме според силите си да се възползвате от законовото си право да погребете или кремирате своето бебе, включително с правна помощ.

Моля, имайте предвид, че към Фондацията има действаща група за емоционална подкрепа на родители, преживели перинатална загуба, която стартира отново през м. септември, и в която сте винаги добре дошли, независимо колко време е изтекло от загубата ви.

Дълбоко съжалявам, че се налага да поемете по трудния път да се научите да живеете без вашето бебенце. За нас е привилегия да можем да ви подадем ръка и да ви придружим, докато отново успеете да намерите опора в живота си и надежда за бъдещето.

– Бояна и екипът на Фондация “Макове за Мери”

0 коментара към “Какво трябва да направите, за да погребете или кремирате бебето си?”

Оставете коментар

Децата ни не са биологичен отпадък!

Моля, подпиши петицията! (клик на снимката)

Категории