Депресия и тревожност след загуба на бременност: изчезват ли симптомите при последващо раждане на здраво дете?

Published March 27, 2013

URL: http://bjp.rcpsych.org/content/198/5/373.full

Увод
Настоящият текст описва откритията на екип от британски и американски учени, изследвали депресията и тревожността при жени, преживели спонтанен аборт или раждане на мъртво дете. Авторите се интересуват от симптомите на депресия и тревожност, които се проявяват у тези жени, когато те отново забременеят и родят здраво дете. Оригиналното заглавие на статията е “Previous prenatal loss as a predictor of perinatal depression and anxiety” и е публикувана на уебсайта на British Journal of Psychiatry на 3-ти март 2011 г.

Спонтанните аборти и мъртвородените деца са често срещано явление; смята се, че един милион жени в САЩ и от 70 до 90 хиляди жени в Обединеното Кралство преживяват загуба на бременност всяка година. Между 14 и 20 процента от клинично диагностицираните бременности завършват със спонтанен аборт, който се определя като загубата на вътрематочна бременност по естествени причини до 24-та седмица (в Кралството) или до 20-та седмица (в САЩ). Раждането на мъртво дете, определено като загуба на бременността по естествени причини след 20-та седмица (в САЩ) и 24-та седмица (в Кралството), по изчисления се среща по веднъж на всеки 200 бременности.

Съществува значителна връзка между загубата на бременност и проявата на психологически и психиатрични болестни състояния. Изследвания показват, че в сравнение с други  жени от същата общност, както и с бременни и наскоро родили, загубилите бременност са по-депресирани и с повече тревожност в седмиците и месеците след загубата. Между 50 и 80 процента от жените, които губят бременност, забременяват отново. Това, което съществуващите изследвания не изясняват, е дали раждането на здраво дете заличава последствията от загубата на дете във вътреутробния период.   С други думи, забравя ли се загубата след раждането на здраво дете?

Метод
Изследването, представено в статията,  проследява участниците в дългосрочен проект за изучаване на здравето, наречен “Avon Longitudinal Study of Parents and Children, ” известен и като „Децата на 90-те години.“ Изследването проследява  хиляди деца от графство Ейвън в Обединеното Кралство, родени през 1991 и 1992 г.

В изследването участват  14 541 бременни жени  от Ейвън, като за 13 133 от тях учените имали данни за предишна загубена бременност.  Участничките попълнили шест въпросника – в 18-та и 32-ра седмица на бремеността  и в 8-ма, 21-ва и 33-та седмица след раждането на здраво дете (за здрави се приемат новородени, които тежат над 2.5 кг и са износени поне до 32-ра седмица).

Оценката на тревожността е извършена с помощта на Crown–Crisp Experiential Index (CCEI), въпросник, който се попълва от участничките.  За целите на изследването, жените с изразена тревожност са тези, които попадат в най-горните 15 процента от резултатите. За оценка на депресията участничките попълват Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), при който резултат от 12 или повече точки се счита за индикатор на клинична депресия.

Заключения
Статистическият анализ на резултатите показва, че броят на загубени бременности надеждно прогнозира  степента на депресия и тревожност.  С всяка загубена бременност,  депресията и тревожността се покачват с една четвърт от стандартното отклонение.

Заключението на авторите  е, че раждането на здраво дете не премахва страдението от загубата на дете.  Напротив, такава загуба е свързана със симптоми на афективни разстройства, които продължават дълго след раждането на здраво дете.

Дискусия

Находки от други изследвания

Заключенията на изследването противоречат на изследване, публикувано през  1999 г. (Hughes et al), в което жените, преживели перинатална загуба, имали по-високи нива на депресия по време на последвала бременност, но не и при проверка  шест и 26 седмици след раждането. Интересно е, че в Hughes et al, жените, заченали по-малко от година след загубата си, имали повече депресивни симптоми и тревожност, отколкото жените, заченали повторно след поне година.  Авторите на настоящето изследване уточняват, че не са могли да определят дали времето, изминало от загубата, до някаква степен смекчава ефекта й, тъй като не са разполагали с нужната информация. Възможно е по-прясната загуба да е свързана с по-сериозни симптоми, които продължават и след раждането на здраво дете, като функция на скръбта по загубеното дете.

Според изследване, публикувано през 2009 г. (Armstrong et al), симптомите на депресия и тревожност отслабват след раждането на здраво дете; авторите обаче откриват и че майките с по-силни симптоми се тревожат повече както за здравето на децата си, така и за качеството на грижите си за тях. Това откритие повидга важен въпрос, а именно  как и дали перинаталната загуба на дете и свързаните с нея афективни разстройства се отразяват на децата.  Ограничено количество налични данни сочат, че е възможно майките да се затрудняват в грижата за живите си деца, както и да се тревожат повече за нуждите им. Например, според други изследвания на тази тема ( Hunfeld et al, 1997 г. и Theut et al, 1992 г.), едногодишни деца, родени след вътреутробна загуба, по-често демонстрират дезориентирана привързаност към майката, отколкото деца от семейства без загуба. Ето защо дори и да няма видимо продължаващо разстройство на афекта в следродилния период, възможно е загубата на дете да дава отражение върху връзката на родителя с детето и върху развитието на детето. Тази възможност трябва да бъде изследвана подробно.

Авторът на изследване от 1996 г. (Brockington) настоява, че бременността и раждането  следва да се третират наравно с другите стресиращи житейски събития, които могат да отключат афективно разстройство. Авторите на настоящето изследване също приемат, че бременността и раждането са съществени житейски събития и изучаването им може само да спомогне за разбирането ни за заболеваемостта от психиатрични разстройства.

Клинични последствия

Към този момент, пренаталната загуба на дете не се смята за рисков фактор за депресия в перинаталния период така, както лична или семейна история на депресия, стресиращи събития или липса на обществена подкрепа се приемат за рискови фактори. Находките на авторите водят до заключението, че при преглед проверката за починали деца, която може да се извърши бързо и надеждно, би била ценна като индикатор за риск от депресия и потенциална нужда от намеса. Около 15 процента от жените проявяват клинична предродилна депресидя и затова разпознаването на симптомите и лечението й са от най-високо значение. Пренаталната депресия, както и тревожността са най-важният предзнаменател на следродилната депресия, която пък на свой ред руши привързаността на детето и майката и пречи на когнитивното и невроендокринното развитие на детето.

Ранното разпознаване на симптомите на депресията улесняват превенцията на депресията. Помощта, която може да се предложи на засегнатите семейства, включва усвояването на стратегии за справяне със стреса и за привикване към новите обстоятелства.

Силни страни и огрничения на изследването

Сред силните страни на изследването са големият брой изследвани жени и шестократната проверка за симптоми. В допълнение, проследяването на участничките отвъд следродилния период е новост в научната работа по тази тема.

Ограниченията на изследването вклю             чват риска от неточна информация, защото изследването разчита на информация събрана по памет. Обективната тема на изследването донякъде предпазва от този риск.  Ясно изразените симптоми на участничките дълго след загубата подсказват, че рискът е пренебрежителен.

Изследването оценява психологическите последствия на вътреутробната загуба, но не може да изследва биологични хипотези за риска от състояния, които причиняват пренатална загуба и депресия/тревожност. Също така, изследването не води до заключения за ролята на времето изминало от загубата.

Превод: Яна Домусчиева

0 коментара към “Депресия и тревожност след загуба на бременност: изчезват ли симптомите при последващо раждане на здраво дете?”

Оставете коментар

Децата ни не са биологичен отпадък!

Моля, подпиши петицията! (клик на снимката)