(с) Лили Илиева

За нас

“Макове за Мери” е фондация за подкрепа на родители, преживели интраутеринна или перинатална смърт на дете. Това означава, че бебето им е починало в утробата (и се е родило мъртво) или в първите часове, дни и седмици след раждането.В България до момента няма подобна организация, която да е посветена на специфичните нужди на тези родители, и да ги подкрепя в процеса им на скърбене. Сред целите на Фондацията са изграждане на групи за психологическа подкрепа, издаване на брошури, книги и други печатни материали за родители и медицински специалисти, провеждане на обучения за медицински специалисти с цел сенсибилизирането им към страданието и нуждите на тези родители, провеждане на информационни кампании и кампании на национално ниво за подобряване на болничните практики в случаите, когато едно бебе се ражда мъртво или загива скоро след раждането. Не на последно място Фондацията си поставя за цел да работи за превенция на интраутеринната и неонатална смъртност в България.